Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
ul. Ruska 46B, 50-079 Wrocław

☎ 514 879 058 fb
pro.pracownia@gmail.com